9 Ağustos 2011 Salı

Eclipse Shortcuts (Kısayolları)

http://www.allapplabs.com/eclipse/eclipse_shortcuts.htm adresinden alıntılanmıştır. Sık kullanabileceğinizi düşündüğüm kısayolları türkçeye çevirip koyuyla belirttim. (Ctrl+Shift+L ile hızlıca kısayollar menüsüne ulaşmanız da mümkün.)

vigational Shortcuts
F10Main menu (Ana Menü)
Shift F10Context menu (Sağ Click)
Ctrl F10View menu (Breakpoint koyulan alanda sağ click)
Workspace navigation
F12Activate editor (Kod alanını aktifleştir)
Ctrl+Shift+WSwitch editor (Editörler arası geçiş)
Ctrl F6Next editor (Sonraki editör) 
Ctrl Shift F6Prev editor (Önceki editör)
Ctrl F7Next workspace (Sonraki workspace)
Ctrl Shift F7Prev workspace (Önceki workspace)
Ctrl F8Next perspective (Sonraki perspektif [Java-Debug hızlı geçiş için])
Ctrl Shift F8Prev perspective (Önceki perspektif)
Alt LeftBack (Editörler arası sola doğru dolaşma)
Alt RightForward (Editörler arası sağa doğru dolaşma)
Files
Alt Shift SSource (veya sağ click source)
Ctrl Shift RJump to file (Dosyaya atla)
Ctrl NNew file (Yeni dosya)
Ctrl SSave file (Dosyayı kaydet)
Ctrl Shift SSave all files (Hepsini göster)
Ctrl F4Close file (Dosyayı kapat)
Ctrl Shift F4Close all files (Tümünü kapat)
Find
Ctrl LGoto line (Satıra git)
Ctrl FFind (Bul)
Ctrl JIncremental find (İleriye doğru tek tek bul)
Ctrl Shift JIncremental find prev (Geriye doğru tek tek bul)
Ctrl KFind next (Sonrakini bul)
Ctrl Shift KFind prev (Öncekini bul)
Ctrl HSearch workspace (Ara)
Ctrl (dot)Navigate next 
Ctrl (comma)Navigate prev
Java navigation
F3Goto declaration
Ctrl Shift UFind references in file (Açık ekran içinde nesnenin referanslarını bul)
Ctrl Shift GFind references in workspace (Tüm proje içinde nesnenin referanslarını bul)
Ctrl GFind declarations in workspace
Ctrl Shift PNavigate to matching bracket/brace
Ctrl TPopup type hierarchy
Ctrl Shift TOpen Type
Ctrl OOutline of current source
Ctrl F3Outline of current cursor position
Ctrl Shift ArrowJump beetween methods up or down
F2Show Javadoc
F4Show hierarchy
Ctrl Alt HOpen call hierarchy
General editing
Alt ArrowMove line(s) up or down 
Alt Shift UpExpand selection to enclosing element (Kapsandığı elemana kadar seçimi genişlet)
Alt Shift RightExpand selection to next element
Alt Shift LeftExpand selection to previous element
Alt Shift DownRestore previous selection (Önceki seçime dön)
Ctrl Alt ArrowDuplicate line(s) up or down (Alt satıra kopyala)
Shift EnterInsert line below (Satır atla devam et)
Ctrl Shift EnterInsert line above (Alta satır ekle, atlamadan devam et)
Ctrl DDelete line (Satır sil)
Ctrl Shift QToggle Quick Diff
Ctrl Shift YConvert to lowercase 
Ctrl Shift XConvert to uppercase
Java editing
Alt Shift URemove occurrence annotations (Notasyonları kaldır)
Ctrl 1Quick fix (works even when there are no errors
Ctrl Shift MAdd import (Namespaceleri ekle)
Ctrl Shift FReformat (Yeniden formatla)
Ctrl Shift OOrganize Imports (Kullanılmayan namespaceleri kaldır, gerekli olanları ekle)
Ctrl /Comment
Ctrl \UnComment
Ctrl Shift SpaceParameter hints (Değişkenin alabileceği değerler)
CtrlHyperlink identifier
Ctrl ICorrect indentation
Shift SpaceIncremental content assist
Debugger
F5Step into (Methodun içine girerek devam et)
F6Step over (Satır satır devam et)
F7Run to return (Sonraki breakpoint'e git)
F8Resume (Devam et)
F9Relaunch last (Sonuncuyu yeniden aç)
F11Run/debug last 
Ctrl F11Run (Çalıştır)
Ctrl Shift BToggle breakpoint (Breakpoint koy/kaldır)
Ctrl DDisplay
Ctrl QInspect (İncele)
Ctrl RRun to line (Satıra git)
Ctrl URun snippet
Refactoring
Alt TRefactoring menu
Ctrl Shift ZUndo refactor
Ctrl Shift YRedo refactor
Alt Shift RRename
Alt Shift VMove
Alt Shift IInline
Alt Shift MExtract method (Method oluştur)
Alt Shift LExtract local (Field oluştur)
Alt Shift CChange method signature (Method dönüş tipini değiştir)
Misc
F5Refresh
F1Infopop
F2Show resizeable hover

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder