26 Ekim 2011 Çarşamba

Failed to allocate memory: 8 This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information.

[2011-10-26 22:31:49 - Emulator] Failed to allocate memory: 8
[2011-10-26 22:31:49 - Emulator] 
[2011-10-26 22:31:49 - Emulator] This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
[2011-10-26 22:31:49 - Emulator] Please contact the application's support team for more information.

Problemi gidermek için
(To resolve the problem)
 1. Eclipse > Window > Avd Manager
 2. Değişiklik yapacağınız virtual device'ı seçin ve Edit'e basın (Select virtual device which you want to edit and click Edit)
 3. Device Ram Size'ı 512 Mb olarak ayarlayın. (Set Device Ram Size as 512 Mb)

This Android SDK requires Android Developer Toolkit version 14.0.0 or above. Current version is 12.0.0.v201106281929-138431. Please update ADT to the latest version.

Sdk 14'ü kurarken aşağıdaki hatayla karşılaşmanız, ADT (Android Development Tools) ve SDK'nızın senkronize olmamasından kaynaklanmaktadır.
(This error happens when there is an incompatibility between ADT and SDK)


Problemi gidermek için
(To resolve the problem)
 1. Eclipse > Help
 2. Install New Software
 3. Work With bölümüne https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ yazıp enter'a basın. (Add https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ to Work With section and press enter) 
 4. Developer Tools'un listede belirdiğini gördükten sonra seçip Next'e tıklayın. (After developer tools appears on the list, check it and click Next)
 5. İşlem bittikten sonra Eclipse'i yeniden başlatın. (Restart eclipse once download finished)

23 Ekim 2011 Pazar

Android ile dataset dönen bir .NET webmethod'unu çağırmak. How to call a .NET webmethod which returns dataset using Android

Arkadaşlar merhaba,
(Hello guys)

10 yılı aşkın bir süredir profesyonel olarak yazılım sektörünün içinde olmam sebebiyle rahatlıkla söyleyebilirim ki gerçek hayat projelerinin neredeyse hiç birinde işler yazılımcının istediği şekilde ilerlemez.  Lafı uzatmadan android'de pek çok kişinin karşılaştığı ancak koca internette "1" tane bile örneğin bulunmadığı bu tür durumlardan birine değineceğim: Android ile .NET'te yazılmış dataset dönen bir webservise erişmek. Aslında hiçbirimiz dataset veya datatable gibi belli bir platforma (.NET) özel oluşturulmuş kompleks bir nesnenin webmethod gibi globallik arz eden bir yapıda dönüş değeri olarak kullanılmasını doğru bulmayacağız, bundan eminim. Fakat sizden böyle bir webmethod'la iletişime geçmenizin istendiğini ve bunun alternatifi olmadığını düşünün, ne yapacaksınız? Bu tamamen yanlış demeniz muhatabınız açısından ne kadar gerçekçi ve kabul edilebilir bir cevap olarak karşılanacak?

(As a professional developer who develops, plans and executes for 10 years, I can conveniently say without any doubt that in real life projects the things rarely comply with our plan. This example is one of them: Today we are going to mention about a case that there can not be found any tutorial on the internet about it, reaching a webservice which returns .NET dataset. I'm sure nobody wants to use these kind of complex objects like dataset or datatable -which runs only in .NET- as a parameter with a webmethod. However let's suppose that you are facing with a case that you need to call a webmethod like this and there is no any alternative way to do. Do they accept it as a reasonable answer when you say this is impossible? Or just think how they react when you say that.)

Gelin nasıl bu işin altından kalkacağımıza bakalım.
(Let's look how do we resolve that.)

Dediğimiz gibi bir webmethodumuz var ve dataset dönüyor. Önceki yazılarımızda 3. parti kütüphane kullanmadan (ksoap2 gibi) android ile bir webservise nasıl soap request atacağımızı ve geri dönüşü nasıl handle edeceğimizi anlatmıştık. Tüm bu bilgiler üzerine dataset dönen bir webmethod'un nasıl bir xml şemasına sahip olduğunu da bilirsek geriye kalan tek şey uygun yapıyı hazırlamak olacaktı ve öyle de oldu. Yeri gelmişken söylemekte fayda var bu tür envelope'un doğru oluşup oluşmadığını deneme amaçlı testlerde soapUI size büyük kolaylık sağlayacaktır.

(As I said there is a webmethod which returns dataset. I mentioned on previous tutorials that we need to know some key facts like how do we send soap request on android without using any third party library like ksoap2 and how do you handle return parameter which comes from AsyncClass on android -at the moment it supports turkish only-. In addition to this, if we know the xml schema of the soap response that comes from a webmethod which returns dataset then we can write the code very easily what we need.)

Bu noktadan sonra şu aşamada olduğumuzu varsayıyorum. (I suppose that we are here at this point)
 1. Soap envelope'umuz hazır,(we prepared the soap envelope)
 2. Webmethod'a başarıyla request attık. (we can call the webmethod without exception)
 3. Response'umuzu XML olarak aldık ve parse edilmeyi bekliyor. (we got the response as xml and it is waiting for parsing)
private DataTable parseAsDataTable(String x, String methodName){ 
  //Datatable benim android için geliştirdiğim, .NET'teki DataTable nesnesinin içerdiği neredeyse bütün method ve özellikleri barındıran bir nesne. Siz bunun yerine 2 boyutlu bir object array kullanabilirsiniz. 
  //Datatable is an object that I created for android. It supports a lot of methods and properties of .NET datatable. But you can use 2 dimensional array instead of using this object -Object[row][column]-) 
  DataTable dt = new DataTable(Gonderim.this);
  try {
    String sMethodBaslangic = "<"+methodName+" xmlns=\"\">";
    String sMethodBitis = "";
    int artiBaslangic = sMethodBaslangic.indexOf(">");
    artiBaslangic++;
    int baslangic = x.indexOf(sMethodBaslangic);
    if(baslangic>-1){
      baslangic+=artiBaslangic;
      x = x.substring(baslangic);
      int bitis = x.indexOf(sMethodBitis);
      x = x.substring(0, bitis).replace(":", "_");
      x = new StringBuffer(x).insert(0,"<"+methodName+">").toString();
      x += "";    
      byte[] bytes = x.getBytes();
      ByteArrayInputStream bInputStream = new ByteArrayInputStream(bytes);


      // gelen string'i bir xml haline getiriyoruz.
      // converting string to xml
      DocumentBuilderFactory docBuilderFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
      DocumentBuilder docBuilder = docBuilderFactory.newDocumentBuilder();
      org.w3c.dom.Document doc = docBuilder.parse (bInputStream);
      org.w3c.dom.Element element = doc.getDocumentElement();
      NodeList nl = element.getChildNodes();
      boolean takenColumnNames=false;
      String[] columnArray;
      String columnNames = "";
      int rowIndex = nl.getLength();
      int colIndex = nl.item(0).getChildNodes().getLength();
      Object[][] dataSource = new Object[rowIndex][colIndex];


      for (int i = 0; i < rowIndex; i++) {
        NodeList nlChildren = nl.item(i).getChildNodes();
        for (int j = 0; j < nlChildren.getLength(); j++) {
          Node node = nlChildren.item(j);
          if(!takenColumnNames){
            columnNames+=node.getNodeName()+",";
          }
          dataSource[i][j] = node.getChildNodes().item(0).getNodeValue();
        }
        takenColumnNames = true;
      }


      columnArray = columnNames.split(",");
      dt.setColumns(columnArray);
      dt.setDataSource(dataSource);
    }
  } catch (Exception e) {
    Util.setException(Gonderim.this, e);
  }
  return dt;
  }
Anlaşılmayan bir nokta olursa çekinmeden mesaj atabilirsiniz. İyi çalışmalar.
(Please feel free to contact me if you have any questions)


mgNet Library kullanımı
örnek video20 Ekim 2011 Perşembe

How to pass a complex object from one activity to another in Android

implement your class with Serializable. Let's suppose that this is your entity class:
import java.io.Serializable;
@SuppressWarnings("serial") //with this annotation we are going to hide compiler warning
public class Deneme implements Serializable {
public Deneme(double id, String name){
    this.id = id;
    this.name = name;
}
public double getId() {
    return id;
}
public void setId(double id) {
    this.id = id;
}
public String getName() {
    return this.name;
}
public void setName(String name) {
    this.name = name;
}
private double id;
private String name;
}
we are sending the object called dene from X activity to Y activity. Somewhere in X activity;
Deneme dene = new Deneme(4,"Mustafa");
Intent i = new Intent(this, Y.class);
i.putExtra("sampleObject", dene);
startActivity(i);
In Y activity we are getting the object.
Intent i = getIntent();
Deneme dene = (Deneme)i.getSerializableExtra("sampleObject");
that's it.